Hur många självmord skulle kunna förhindras genom fungerande terapi?


Hur många självmord skulle kunna förhindras genom fungerande terapi?

Avsändare i den här artikeln är Lars Hornborg & Britt-Marie Jemth. Det vi skriver bygger på forskning, våra egna klienterfarenheter och ett antal människoöden som vi fått följa på nära håll. Innehållet är inte i något avseende ett officiellt uttryck för Terapeutonline.se.

Idag är det suicidpreventiva dagen. Suicide Zero berättar på sin hemsida att cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år, och att de allra flesta går att rädda. Vad kan vi som terapeuter göra åt detta?

1 500 personer. Varje år. Till detta kommer de som försöker men inte lyckas. Och de som inte vågar ta steget. Sammantaget en tragisk bild. En bild av människor som har tappat hoppet, som plågas, som inte får hjälp. Människor som i många fall hänvisas till närmaste vårdcentral och en allmänläkare som skriver ut tabletter. För en del ger medicineringen lindring, för andra kan det till och med bli värre. Det förändrar inte de underliggande orsakerna för någon.

Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten kommer 20% av alla invånare i Sverige att få diagnosen depression en eller flera gånger i sitt liv. 20% av hela befolkningen.

Terapi - en livlina, en räddande väg tillbaka till livet

Kännetecknen för depression är tydliga: Nedstängda känslor, förlorad livsglädje, handlingsförlamning, för att nämna några. Alla symptom på en underliggande problematik i form av traumaminnen eller livsföreställningar som sammantaget lägger locket på ett bra liv.

Som terapeuter tillhör det vår vardag att träffa klienter som mår dåligt. Genom att möta dem där de är, inte där vi tycker att de borde vara, kan vi varsamt följas åt bakåt och inåt till det som behöver avtäckas, städas, förlåtas, avslutas.

Att hitta någon att prata med

Kanske känner du någon som behöver hjälp med att hitta tillbaka till livet. Kanske vågar den personen sig inte utanför huset så länge Coronaläget fortfarande råder. Det kan göra det svårt att hitta någon att prata med. Men det finns många som gärna möter sina klienter online.

Några av dem hittar du här.

.