Utmattning: det största ohälsoproblemet?

2021-05-07

Självtesterna vi lanserade i vintras talar sitt tydliga språk. Drygt 95% av besökarna valde test för utmattningssyndrom. De allra flesta fick sin oro bekräftad. Och då uppstår två frågor: a) varför, och b) vad kan vi göra åt det?

Läs mer

Ifall testet inte visas beror det på att månadens testkvot är förbrukad.
Den återställs varje månadsskifte.

Se fler terapeuter med hjälp av de små pilarna längst till höger nedan!

.