Terapeuter på Terapeutonline.se får hjälp av TopBorn att hamna överst på Google

Sverige

Rörlig (SEK per dag)

Fast (SEK per dag)

Rikstäckande

95 (100)

45 (50)

Stockholm

55 (60)

25 (30)

Göteborg

45 (50)

20 (25)

Malmö

35 (40)

15 (20)

Övriga orter

25 (30)

15 (20)

Danmark

Rörlig (DKK per dag)

Fast (DKK per dag)

Rikstäckande

100 (105)

50 (55)

Köpenhamn

50 (55)

25 (30)

Övriga orter

30 (35)

15 (20)

Norge

Rörlig (NOK per dag)

Fast (NOK per dag)

Rikstäckande

100 (105)

50 (55)

Oslo

50 (55)

25 (30)

Övriga orter

30 (35)

15 (20)

Finland

Rörlig (EUR per dag)

Fast (EUR per dag)

Rikstäckande

8.00 (8,50)

4,00 (4,50)

Helsinki

4,00 (4,50)

2,00 (2,50)

Övriga orter

3,50 (4,00)

1,75 (2,25)

.