ORTOREXI - när det hälsosamma blir ohälsosamt


ORTOREXI - när det hälsosamma blir ohälsosamt

Av Yvonne Lin

Det som börjar med en vilja att äta nyttigt och träna regelbundet som övergår till en "rädsla för att äta onyttigt och hoppa över träning", även om man är sjuk eller skadad kännetecknar Ortorexia atletika. 

Jag har arbetat med behandling för just den här målgruppen sedan 2001 eftersom det kort och gott passar min bakgrund som elitidrottare, motionsexpert och tolv års universitetsstudier inom psykologi, medicin/fysiologi och kost/idrott. Ortorexi är ett psykofysiologiskt tillstånd där inkörsport kan vara fysiologiskt eller psykologiskt betingad. 

Jag har sett lovande elitidrottare förlora sin idrottskarriär och barn och unga förstöra sin skolgång men inte minst har jag sett den förödande effekt som den hårda fysiska träningen ger på en energifattig, ensidig och felbalanserad kost. 

Ortorexi är inte en sedvanlig ätstörning. Jag brinner för att den här målgruppen ska få den förståelse och den behandling som de behöver. Jag kan jobba online eller på plats där mät- och träningsutrustning finns att tillgå.

.