Jamilla Bruhn - Leg psykolog, Specialistpsykolog - Umeå
.