Terapier och terapeutiska metoder

Terapier och terapeutiska metoder

"Samtalsterapi är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska problem." (källa: Wikipedia)

Terapeuterna på Terapeutonline.se erbjuder många olika former av samtalsterapi. Här hittar du en översikt över dem. Klicka för att att läsa om respektive terapiform. 

. -->