Onlineterapi – När andra stigar känns för krokiga


Onlineterapi – När andra stigar känns för krokiga

Av Andreas Högenå

Oavsett om du har tjugo mil eller tjugo minuter till den terapeut du har förtroende för skall du ha samma möjlighet att säga de magiska orden: Jag behöver hjälp.

Med min bakgrund inom akutsjukvård- och blåljusbranschen startade jag våren 2022 mitt företag som beroendeterapeut. Mitt i en galopperande covidpandemi i samhället är det nog inte enbart jag som sett möjligheterna i samtal och möten online.

Att mötas öga mot öga i samma rum med kroppsspråk är ovärderligt men pandemi eller kanske avstånd och skam kan göra att en människa inte söker hjälp. Avståndet till en terapeut med rätt kompetens eller skammen. Hur då skammen? Riskbruk och beroende är ofta förknippat med oerhört mycket skam och bor du dessutom långt ifrån en mottagning (eller har bekanta som arbetar på den vårdinrättning du ämnar söka hjälp) kan de parametrarna göra att du inte söker hjälp, eller fortsätter bruka din drog tills du tvingas söka hjälp akut.

Det finns hjälp och där är hjälp online en bra inkörsport och ibland den enda möjligheten.

.