Dag 5 - nu är det på riktigt!


Dag 5 - nu är det på riktigt!

I måndags lanserade vi den här webbplatsen. Första fokus är att nå ut till terapeuter - minst 100 ska ha anslutit sig innan månadens slut. 

Glädjeämnen

Nu är det dag 5 och och hittills har 10 terapeuter av olika slag valt att ta steget. Spännande att se vilka "early adopters" som är de första. Och spännande att se att de faktiskt själva bjuder in, precis som tänkt - hela upplägget bygger ju på förtroende och att den som söker medlemskap måste vara inbjuden av någon som redan är med och känner förtroende för den.

Utmaningar

Just nu lägger vi rätt mycket omsorg på att sovra bland önskade yrkestitlar. Coach och Healer finns bland det vi valt att inte ta med eftersom vi inte betraktar dem som etablerade terapeutiska yrkestitlar. Däremot står det varje terapeut fritt att ta med sådan information i sin beskrivande text.

Fortsättning följer.

/Lasse.

.