Sveriges första, helt oberoende, söktjänst för att hitta terapeuter som arbetar online lanseras 25 augusti!


Sveriges första, helt oberoende, söktjänst för att hitta terapeuter som arbetar online lanseras 25 augusti!

Hämta hela dokumentet genom att klicka här.

Inte minst i pandemitider är det många som känner oro och har ångest. Hur hittar man enklast en terapeut som man kan möta via nätet, utan att besöka denne på plats?

Många terapeuter arbetar i mindre företag eller som ensamföretagare och har svårt att nå ut i sin marknadsföring och är inte alltid lätta att hitta för den som söker hjälp. 

Vi löser båda dessa utmaningar genom vår helt unika söktjänst terapeutonline.se!

Det finns förstås redan idag en del terapeuter, både småföretag och större företag, som var för sig marknadsför sig på internet. Vår nya unika sökmotor, terapeutonline.se, samlar alla på samma ställe. På så sätt når terapeuterna en bredare marknad och klienterna behöver bara söka på ett ställe för att hitta den terapeut som motsvarar behovet bäst.

Bakgrund

Idén till sökmotorn kom från Britt-Marie Jemth, som arbetar som terapeut – både online och med fysiska möten. Hon hade funderat på att det kan vara svårt för många att komma iväg till en terapeut, så det borde gå att öka tillgängligheten. Hon kontaktade, sin vän och terapeutkollega, Lars Hornborg som genast nappade på idén. Lars har ett förflutet inom IT branschen och ledde under slutet av 90-talet ett TV-program i UR SVT som hette ”IT för skräckslagna”. Med sin gedigna kunskap om IT- började Lars skissa på idén, kontaktade en duktig programmerare och en marknadsstrateg, som knöts till gruppen tillsammans med Britt-Marie. Tillsammans har de fyra under sommaren arbetat fram konceptet terapeutonline.se. Den 25 aug lanseras tjänsten för allmänheten. Det är en gratistjänst för den som söker efter en terapeut. Så snart man hittat den terapeut man vill träffa, online eller via ett fysiskt möte, tar man själv kontakt med denne för att boka in tid.

De som nu finns i sökmotorn terapeutonline.se är alla inbjudna av någon som känner förtroende för dem. Samtliga arbetar online, inte bara med fysiska möte.

Fakta om terapeutonline.se 

Terapeutonline.se som lanseras den 25 aug är en helt oberoende sökmotor och inte knuten till något specifikt företag. Här hittar man olika terapeuter, som inte presenteras via annonser, och kan välja fritt den som passar ens behov bäst.

Terapeutonline.se är ett litet företag som endast finansieras av den blygsamma medlemsavgiften som medverkande terapeuter betalar per år. Alla medlemmar har samma möjlighet att synas och ingen kan köpa sig en annonsplats för att synas bättre än någon annan. Många enmansföretagare har svårt att nå ut, och via teraputoline.se har de bättre möjligheter att synas, än om de står ensamma.

Kontaktuppgifter: Lars Hornborg tel 070-5857046, Britt-Marie Jemth 070-7294322

Terapeutonline.se är ett affärsområde i företaget Hornborg & Co AB.

.