Mino Mehvar - KBT-terapeut, Leg hälso- och sjukvårdskurator, Socionom - Stockholm
.